You are here
Home > Yem ve Mamalar >

Tohumlar

kanarya yemi muhabbet yemi

Şalgam tohumu : Tatlı olduğu zaman kanaryada beslenmenin esasını teşkil eder. Bu, iyi bir sindirim için gereken yağı içinde bulundurur ve kuşlar tarafından zevkle yenir. Lezzeti iyice olgunlaşmış ceviz içini hatırlatır. İyi kalitede bir şalgam tohumu acı olmaksızın küçük, tatlı ve koyu kırmızı veya siyah ve takriben iri bir toplu iğnebaşı büyüklüğündedir. Kuşlara verilmeden evvel bir sene bekletmek lazımdır. Taze şalgam tohumları bağırsak yangıları yapabilir ve bazı hassas bünyelerde çok kere Ölüme sebep olur.

Rapiska : Yabani şalgamdır. Daha çok yağının çıkarılması için ekilir. Kuşlara verilmemelidir. Yerli kanaryalarımızdan bir kısmının tercih ettiklerini deneylerimizle tesbit ettik, fakat maalesef sonucunu.Alamadık. Avrupa kanaryaları bu acı tohumları sevmez ve kafesin şurasına burasına atarlar. Satın alınırken ağızda ezilirse acı olduğu anlaşılır. Küçük iğne başı büyüklüğünde olup açık kahverengindedir. Çuvalın İçindeki görünüşü puslu gibidir.

Niger : Çörek otuna benzeyen siyah ve yağlı bir tohumdur. Bunun serinletici, uyandırıcı, renkli madde sağlayıcı ve kuşun muhtaç olduğu renkli maddeyi kuvvetlendirmek için kenevir tohumunun etkisini artırıcı hassası vardır. Çörekotu diye tercüme edilir. Oysa ki Türkiye’de yetişmez. Afrika’dan Avrupa’ya ithal edilir.

Kenevir tohumu :
Yağlı tohumlardandır. Kuşlar için mükemmel bir besindir. Kuvvetlendirici, renkli madde verici ve kuşlarda. renkli maddeyi koruyucu bir tohumdur. Tüylerinin çıkmasına yardım ettiği gibi zayıf düşmelerini de Önler. Kuşların hayati kuvvetlerin yani cinsel yönden uyarılmayı devam ettirmek için çok gerekli bir besindir.Bütün bu üstün vasıflarına rağmen ölçülü verilmelidir. Çok miktarı kuşun sağlığı için yararlı değildir. Fazlası yağlandırır ki, buda Ötüşü seyrekleştirir.

Karışık: yem verilirken de günlük miktarı 10-15 adetten fazla olmamalıdır. Tüy dökümü zamanı ve soğuk havada bu miktar biraz artırılabilir.Kuşa vermeden evvel yıkanır kurutulmalıdır. Kenevir çoğunlukla kabuğuna sıkıca yapışıktır. Kabuğun ezilmesi esnasinda bazı taneler kafesten dışarıya fırlayabilir. Yani kuş kolaylıkla küçük parçalara bölemez ve zaiyata uğratır.Bu sebebten dolayı tohumların daha evvel ezilmesi iyi olur. Bunun için, günlük verilecek tane, sert bir altlığın (zeminin) üzerine. örneğin, bir masaya dökülür ve bunun üzerinde yuvarlak bir şişe İle ezilerek her defasın da günlük olarak hazırlanır. Çünkü kenevir küçük parçalara bölün
müş vaziyette uzun zaman saklanırsa acılaşır ve kolayca bozulur.

Haşhaş tohumu : Yağlı tohumlardandır. Kuşlarda biraz pekliğe sebep olur. Aynı zamanda sükunet vericidir. Çok fazla verilmemelidir. Yumurta İle birlikle verildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Mavi ve sincabi olarak iki cinsi vardır.

Keten Tohumu : Yağlı tohumlardandır. Kuşların kemiklerine muhtaç oldukları kireci vermekle beraber bağırsaklarının dışkıdan temizlenmesini de kolaylaştırır.

Kuş Yemi : Şalgamla beraber veya şalgamdan sonraki sırayı işgal eden başlıca besindir. Saman sarısı renginde olup unlu tohumlardandır. Bileşiminde azot ve kireç bulunur. Kuşların tüy değişimine etkili olduğu söylenir. Bilhassa yerli kanaryalarımızın başlıca besinidir.

Alpisit : Avrupa’da yetişen bir nevi darıdır. Taneleri unludur.Şalgam tohumuna karıştırılırsa sağlığa yararlı olduğu gibi tırnakların deriden ayrımasına da engel olur. Kıvırcık kanaryaların esas besininiteşkil eder.

Macar Kuş Darısı : Bu da Avrupa’da yetişir veya ithal edilir.darı cinsindendir. Darıdan daha küçük ve mısır püskülüne. benzeyen püsküller arasındaki yuvalarındadır. Püskül kafese asılır ve kuş, darı ları oradan alır ve yer. Bileşiminde azot ve kireç bulunur. Kuşların tüy değiştirme devresinde verilmektedir.

Darı: Küçük, parlak, yuvarlak bir tohumdur. Sarı ve beyaz renkli olmak üzere iki türü vardır. Kanaryaya elverişli olan beyazıdır.Bunu vermek için en uygun zaman tüy değişim devresidir hem tüylerin gösterişli çıkmasını sağlar, hem de parlatır Yulaf (Yulaf irmiği) Kuşyemi gibi unlu tanelerdir. Çok fazla miktarda azot ve fosforu ve bir miktarda kireci bileşiminde bulundurur. Kuşlar için serinletici bir besindir. Bu madde yulafın kabukları soyulduktan sonra kalan kısmıdır. Tüy değişimi devresinde etkilidir,Kanaryalar zevkle yerler, irmik halinde verilmesi seçilmelidir.Bu tohum listesine marul, kıvırcık ve hindiba tohumlarını da ilave edebiliriz. Bunlar serinletici tohumlardır. Haşhaş tohumları da dahil olduğu halde bu küçücük tohumlar için ayrıca bir katışık yapip kuşlara verilmesi uygun olur.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

Top