Beslenme, kuş sağlığının ilk şartıdır. Fakat esas olan şey. beslenmeye ayrılacak tohumların İyi seçilmesidir. Bunların en iyi nitelikte olmaları. ekşimeye. kokmaya yüz tutmamış bulunmaları ve dış-
kılarıyla kirlenmemiş olmaları mutlak gereklidir.

Bozuk yemlerin yenmesinden oluşan hastalıklar çeşitlidir. Kirlenmiş tohumların yenmesi sonucu zehirlenip ölen kuşlar çoktur. Aşa-
ğı ve düşük kaliteden olan tohumlar kanaryaların sağlığını bozduğu gibi tüylerinin ve seslerinin de güzelliğini azaltırlar ve çok kere kuşların Ölümlerine sebebiyet verecek tehlikeli hastalıkları hazırlarlar.

Her tohum farklı bir özelliğe sahiptir. Kuşun beslenmesinde önemli bir rolü vardır. Tohumların bir kısmı yağlı, bir kısmı UNLU ve bir kısmı da SERİNLETİCİ dir.Bunların bir kısmı kanaryaya bol bol verilir
ve besinin esasını teşkil eder. Diğer bir kısmı ise çok az verilir. Şu halde yapılacak katışık oranının iyi ayarlanması gerekir. iyi nitelikli tohumların seçimi ne kadar Önemli ise yapılacak.
katışığın tertibi de o derece mühimdir. Yapılacak tohum katışığı çeşit olarak ne kadar zengin olursa kuş. zevkine göre beslenmesi için.O nisbette tohum seçimine kavuşmuş olur.

Bundan başka bir kuşa veya bir türe uygun gelen bir katışık diğerine uygun gelmiyebilir. Hatta aynı tür içinde bir yetiştiriciye uygun gelen katışık bir diğerine uygun gelmez. Beslenmede, uygun görülen yerine KUŞUN ÜSTÜN TUTTUĞUNU vermek lazımdır.

Burada yem değişimi üzerinde durmak gereklidir :
Yalnız kuş yemi ile büyümüş kanaryalarda, yumurtlama zamanında, yalnızca şalgam tohumu verilmesi sonucunda yumurtlamanın azaldığı ve tekrar kuş yemi verildiğinde:
yumurta sayısının normale döndüğü tesbit edilmiştir.Besin değişikliğinin birden bire yapılmıyarak yavaş yavaş ve
hayvanları çeşitli şekildeki beslenmelere alıştırmak suretiyle yapılması bu sakıncaları ve diğerlerini Önler.Isı dahi rolünü oynamaktan geri kalmaz. Bütün bir kışı evin ısı-
tılmış odasında geçiren kuşlar, ısıtılmamış bir odada bulunanlar kadar zengin katışığa İhtiyaçları yoktur. Bunun tekrarında fayda vardır. Bu sonuncuları fazla besiye tabi tutmak ve soğuğa dayan-
maları için gerekli tohumları vermek lazımdır. Evcil kanaryanın besinini tesbit ederken vahşi kanaryanın beslenme şartlarını göz Önüne almak gerekir. Unutmamalıdır ki, vahşi kanaryalar; Çeşitli olgun veya yarı olgun tohumlar, yapraklar, bitkiler ve meyvelerle geçinirler.

Çalılıklardan, fundalıklardan, bağlardan hoşlanırlar. Oralarda besinini tamamlayacak bir çok şeyler bulur. Bu şekilde sağlığını mükemmel koruduğu gibi hayati kudretini de devam ettirir. Yuvadaki yavrular ise 14 gün müddetle kurtçuk ile beslenirler.Beslenmede tek yönlü besinden tamamen uzaklaşılmalıdır. Çünkü kuş böyle bir besin şeklinden yorulur, yapısı körelmeye yüz tatar veya bazı organlarının şekli değişmeye başlar. Tetkiklerimizi daha ile-
riye götürürsek şunu görürüz : Devamlı bir şekil değişikliği bir kaç kuşakta devam ederse münasebette bulunduğu diğer bir organın da şekil değiştirmesine sebep olur.Bir çok Belçikalı yetiştiriciler, Almanyadan gelen kanaryaları satın alıyorlardı. Bu kanaryaların çok kısa bir zamanda TIK NEFES. ASTIMLI oldukları ve hemen hepsinin KARACİĞER YAPISININ BOZUKLUĞUNDAN Öldükleri görülüyordu. Bu olaylar.kuşların Almanya’da tek yönlü bir besin ile beslendiklerini isbat eder.Onları Almanya’da yalnız şalgam tohumu ve patates patesi ile besliyorlardı. Belçikaya getirilen bu kuşlar, iyi bir yem katışığı ve yumurtalı patatesle beslenince, organları böyle zengin beslenmeye dayanamıyor ve hasta olmalarına sebebiyet veriyordu.KUŞUN BÜTÜN OLUŞUMU VERİLEN BESİNE BAĞLI OLDUĞU gibi, BESİNİN AYNI ZAMANDA TÜYLERE RENK VEREN RENK MADDELERİ ÜZERİNDE DE BÜYÜK ETKİSİ VARDIR.
Sakson kanaryası niçin soluk sarı olmuştur? Bu kuşun renk maddesinin analizi yapılırsa kahverengi ile siyah renk maddelerinden yoksun olduğu ve sarı renk zerrelerinden çok miktarda azaldığı görülür, Bu da Sakson kanaryasını tek yönlü bir besin ile beslenmesin  den ileri gelir.

Share.

About Author

Leave A Reply